bg | en 
Bulgarian Jurnal of Animal Husbandry   ISSN 0514-7441
Array ( [session_started] => 1701846864 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаПроучване на възможностите за повишаване на биологичната плодовитост при Карнобатската тънкорунна порода овце
Маргарит Илиев, Геновева Стайкова, Тодор Цонев
Резюме: Обект на проучването са 291 овце майки от Карнобатска тънкорунна порода от стадото на<br>Института по земеделие – Карнобат, родени през периода 2008–2014 г. Целта на изследване-<br>то е да се проучат възможностите за повишаване на плодовитостта при тънкорунни овце, без<br>да се променя типът и насоката на продуктивност на породата. Продуктивните признаци са<br>контролирани съгласно Инструкцията за контрол на продуктивните признаци (2003, 2008) от<br>Асоциацията за развъждане на тъкорунните овце в България. Регистрирани са 679 индивиду-<br>ални наблюдения на признака биологична плодовитост от първо до четвърто агнене. Данни-<br>те са обработени по метода на вариационната статистика посредством компютърен софтуер<br>Microsoft Excel 2007. Установено е, че овцете майки от Карнобатската тънкорунна порода, ро-<br>дени като близнаци и получени от родители близнаци, демонстрират най-висока плодовитост<br>през периода на използване – 143%, при средна плодовитост за стадото 128%. При отбора на<br>животни, родени като близнаци и родили при първо агнене близнаци се установява, че те имат<br>от 146% до 153% биологична плодовитост, при средно 127%–137% за периода от първо до чет-<br>върто раждане. Процентът на неблизнилите овце при родените като единаци е сравнително<br>висок – 54.63%. Родените като близнаци превъзхождат по интензивност на близнене единаци-<br>те с от 3,31% до 8,46% в рамките на три поредни раждания.
Ключови думи: плодовитост; Карнобатска тънкорунна порода овце; единаци; близнаци; тип на раждане
Дата на публикуване: 2020-10-09
Свали пълен текст