bg | en 
Bulgarian Jurnal of Animal Husbandry   ISSN 0514-7441
Array ( [session_started] => 1701847492 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаРедакционна колегия

Главен редактор

проф. д-р Мая Игнатова, Селскостопанска академия, Институт по животновъдни науки, Костинброд, България

Отговорен редактор

Естел Димитрова, Селскостопанска академия, Дирекция Библиотечна и издателска дейност, София, България

Редакционна колегия

проф. дн Атанас Атанасов, Селскостопанска академия, Агробиоинститут, София, България

проф. дн Богдан Шостак, Университет по природни науки в Люблин, Факултет по аграрни науки, Департамент Развъждане и използване на животни, Люблин, Полша

проф. дн Петру Люцканов, Научно-практически институт по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина, Максимовка, Молдова

проф. дн Светлана Ковтун, Национална академия за аграрни науки, Институт по животновъдство и генетика, Киев, Украйна

проф. д-р Васко Кадавес, Политехнически институт в Браганса, Департамент по животновъдство, Браганса, Португалия

проф. д-р Димитър Панайотов, Тракийски университет, Стара Загора, България

проф. д-р Запрянка Шиндарска, Лесотехнически университет, София, България

проф. д-р Магдалена Облакова, Селскостопанска академия, Земеделски институт, Стара Загора, България

проф. д-р Милан М. Петрович, Институт по животновъдни науки, Белград, Сърбия

проф. д-р Паномир Ценов, Селскостопанска академия, Научен център по бубарство, Враца, България 

проф. д-р Петя Славова, Селскостопанска академия, Земеделски институт, Стара Загора, България

проф. д-р инж. Радован Касарда, Словашки университет по земеделие, Нитра, Словакия 

проф. д-р Теодора Попова, Селскостопанска академия, Институт по животновъдни науки, Костинброд, България

д-р Хосе Мануел Лоренцо Родригес, Център за технологии за месо в Галисия, Оренсе, Испания

доц. дн Елена Кистанова, Българска академия на науките, Институт по биология и имунология на размножаването, София, България

доц. д-р Иван Янчев, Селскостопанска академия, Институт по животновъдни науки, Костинброд, България

доц. д-р Ивона Димитрова, Лесотехнически университет, София, България

доц. д-р Илияна Събева, Селскостопанска академия, Земеделски институт, Шумен, България

доц. д-р Пенко Зунев, Селскостопанска академия, Изследователски институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян, България

доц. д-р Соня Иванова, Селскостопанска академия, Земеделски институт, Шумен, България