bg | en 
Bulgarian Jurnal of Animal Husbandry   ISSN 0514-7441
Array ( [session_started] => 1716931124 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

"Животновъдни науки" е двумесечно рецензирано научно списание с отворен достъп, издавано от издателството на Селскостопанска академия. Излиза от 1964 г. Списанието се администрира от международна редакционна колегия с главен редактор проф. д-р Мая Игнатова.

ISSN 0514-7441 (Print)

ISSN 2534-9856 (On-line)Цели & Обхват

В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзорни статии и кратки доклади от всички области на животновъдството: говедовъдство и биволовъдство; коневъдство; овцевъдство и козевъдство; свиневъдство; птицевъдство; зайцевъдство; рибовъдство и аквакултури; пчеларство; бубарство; генетика, селекция и репродукция; физиология и биохимия; фуражи и хранене; качество на животинската продукция; организация и икономика на животновъдството; механизация, оборудване и технологии в животновъдството; екология; поведение на животните; ветеринарна медицина; проблеми на науката и практиката.

Политика за отворен достъп

Списанието е с отворен достъп, онлайн съдържанието му е достъпно без такси за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, принтират, търсят или правят връзка към пълните текстове на статиите, или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Такси

Няма такса за публикуване.

Има годишна абонаментна такса за книжната версия на списанието в размер на 90 лв.

Лицензионни условия

Всички статии са достъпни под условията на Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

След публикуване на ръкописа собственик на изключителните права за ползване на произведението е Селскостопанска академия.

Индексиране

CABI: CAB Abstracts (достъпно на платформа Web of Science, база данни CABI: CAB Abstracts® and Global Health®)

CrossRef

AGRIS

AGRICOLA

DOAJ

EBSCO

FSTA

GOOGLE SCHOLAR

WORLDCAT