bg | en 
Bulgarian Jurnal of Animal Husbandry   ISSN 0514-7441
Array ( [session_started] => 1674980645 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание "Животновъдни науки" е рецензирано списание с отворен достъп, издавано от Селскостопанска академия. Излиза от 1964 г. Списанието се администрира от международна  редакционна колегия и негов главен редактор е проф. д-р Мая Игнатова. Излиза на всеки два месеца. Няма такса за публикуване.

ISSN 0514-7441 (Print)

ISSN 2534-9856 (On-line)Цел&Обхват

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки доклади, имащи за цел да обхванат всички аспекти на животновъдството: говедовъдство и биволовъдство; коневъдство; овцевъдство и козевъдство; свиневъдство; птицевъдство; зайцевъдство; рибовъдство и аквакултури; пчеларство; бубарство; генетика, селекция и репродукция; физиология и биохимия; фуражи и хранене; качество на животинската продукция; организация и икономика на животновъдството; механизация, оборудване и технологии в животновъдството; екология; поведение на животните; ветеринарна медицина; проблеми на науката и практиката.


Индексиране

CABI - https://www.cabi.org/publishing-products/full-text-products/cabi-full-text/
List of the full text material from journals by subject area
https://www.cabi.org/Uploads/CABI/publishing/fulltext-products/cabi-fulltext-material-from-journals-by-subject-area.pdf
 (Zhivotnov'dni Nauki) - List of the full text material from journals  

AGRIS -  http://agris.fao.org/agris-search/biblio.do?agrovocString=&agrovocToAdd=&agrovocToRemove=&centerString=&centerToRemove=&center=&onlyFullText=false&filterString=%2BcitationTitle%3A%28nauki%29&filterToRemove=&typeString=&typeToAdd=0&typeToRemove=&enableField=Disable&aggregatorField=Disable&advQuery=Zhivotnovudni+nauki

AGRICOLA - https://agricola.nal.usda.gov/vwebv/holdingsInfo?searchId=83745&recCount=10&recPointer=77&bibId=146594

WorldCat - http://www.worldcat.org/title/zivotnovdni-nauki/oclc/1023227411&referer=brief_results